Özet: USD/TRY egzotik pariteler arasında değerlendirilen, işlem hacmi düşük olan bir yatırım aracıdır. Tüm egzotik pariteler gibi, USD/TRY paritesi de genellikle yatırımların, karşıt para birimi sahibi ülke…

USD/TRY egzotik pariteler aras ında değerlendirilen, işlem hacmi duşuk olan bir yatırım aracıdır. Tum egzotik pariteler gibi, USD/TRY paritesi de genellikle yat ırımların, karşıt para birimi sahibi ulke yatırımcıları tarafından gerçekleştirildiği bir yapıya sahiptir. Bu durumun bir sonucu olarak, genellikle ilgili ulkenin Merkez Bankası açıklamalarının egzotik para birimi fiyat değişimleri uzerinde doğrudan etkileri olduğu gozlemlenmektedir.

USD/TRY arac ılığı ile sermayesini değerlendiren yatırımcıların ozellikle Turkiye Merkez Bankası'nın parite uzerinde etkili olacak açıklamalarını yakından takip etmesi ve faiz oranları değişimlerini gozlemlemesi, yatırımlarından yuksek başarı oranları elde etmeleri adına son derece onemli bir faktor olarak on plana çıkmaktadır. Faiz oranlarında yaşanacak bir artışın, parite fiyatları uzerinde etkisi doğrudan hissedilmekte ve yatırımcılar bu noktada doğru pozisyonlar alarak yuksek kar oranları elde edebilmektedirler.

Parite fiyatları ulkemizde dalgalı kur rejimi turevi bir sistemin kullanılması nedeni ile belirli bir band aralığı içerisinde fiyatlandırılmaktadır. Bu anlamda genel bir trend içerisinde para biriminin belirli destek ve direnç noktaları arasında bir hareket sergilediği yorumu gerçekleştirilebilir. Paritenin bu band aralığını aştığı durumlarda genellikle Merkez Bankası Tarafından mudahale gelmekte ve parite ilgili değer aralığına geri çekilmektedir. USD/TRY paritesinin sergiledi ği bu karakteristik yapının bir sonucu olarak yatırımcılar trend oluşumlarını yakalayabilmeleri durumunda parite aracılığı ile yuksek kar oranları elde edebilmekte, sermayelerini finans piyasaları aracılığı ile verimli bir şekilde değerlendirebilmektedirler.