• (Copy assignment) Kopya atama (operatör = aracılığıyla) önceden oluşturulmuş bir değişkene bir değer atamak için kullanılabilir.
 • (Initialization) Başlatma, bir değişkene oluşturma noktasında bir değer vermek için kullanılabilir. C ++, 3 başlatma türünü destekler: kopya başlatma, doğrudan başlatma ve düzgün başlatma.
 • (literal constant ) Değişmez sabit, doğrudan kaynak koduna eklenen sabit bir değerdir. Örnekler 5 ve “Merhaba dünya!”.
 • İşlem, işlenen adı verilen sıfır veya daha fazla giriş değeri içeren bir matematiksel hesaplamadır. Gerçekleştirilecek spesifik işlem, sağlanan operatör tarafından gösterilir. Bir işlemin sonucu bir çıktı değeri üretir.
 • Tekli operatörler bir işlenen alır. İkili işleçler, genellikle sol ve sağ olarak adlandırılan iki işlenen alır. Üçlü operatörler üç işlenen alır.
 • İfade, tek bir çıktı değeri üretmek için değerlendirilen değişmez değerler, değişkenler, işleçler ve işlev çağrılarının birleşimidir. Bu çıktı değerinin hesaplanmasına değerlendirme denir. Üretilen değer, ifadenin sonucudur.
 • İfade ifadesi, ifadenin sonuna noktalı virgül yerleştirilerek ifadeye dönüştürülen bir ifadedir.
 • İleri bildirimi, tanımlayıcıyı gerçekten tanımlamadan önce derleyiciye bir tanımlayıcının varlığını anlatmamızı sağlar. int add (int x, int y); // işlev prototipini kullanarak add () yönteminin ileri bildirimi
 • Bir tanım aslında tanımlayıcıyı (işlevler veya türler için) uygular veya tanımlayıcıyı (değişkenler için) başlatır. İşte bazı tanım örnekleri. Bağlayıcıyı tatmin etmek için bir tanım gereklidir. Bir tanım sağlamadan bir tanımlayıcı kullanırsanız, bağlayıcı hata verir.
 • Bir tanım kuralı (veya kısaca ODR), C ++ 'da iyi bilinen bir kuraldır. ODR'nin üç bölümü vardır:
  • Belirli bir dosyada, bir işlev, nesne, tür veya şablonun yalnızca bir tanımı olabilir.
  • Belirli bir programda, bir nesnenin veya normal bir işlevin yalnızca bir tanımı olabilir. Bu ayrım, programlar birden fazla dosya içerebileceğinden yapılır (bunu bir sonraki derste ele alacağız).
  • Türler, şablonlar ve satır içi işlevler ve değişkenlerin farklı dosyalarda aynı tanımlara sahip olmasına izin verilir. Bunların çoğunun henüz ne olduğunu ele almadık, bu yüzden şimdilik bunun için endişelenmeyin - alakalı olduğunda tekrar gündeme getireceğiz.