Bugün öğrendim ki: Şirketler, çalışanlar tarafından yapılan hırsızlıktan müşterilerin hırsızlığından daha fazla para kaybeder

Perakende Güvenlik Görevlisi [! [Hedef Koruma Uzmanı.jpg] (// upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/63/Target_Protection_Specialist.jpg/300px- Target_Protection_Specialist.jpg)] (/ wiki / File: Target_Protection_Specialist. jpg) --- Meslek Adları | Kayıp Önleme Görevlisi, Varlık Koruma Uzmanı Faaliyet sektörleri | [Perakende] (/ wiki / Perakende "Perakende") ** Perakende kaybını önleme ** [perakende] (/ wiki / Perakende "Perakende") şirketleri tarafından [kârı] (/ wiki / Profit_ \ (muhasebe \) "Kâr \ (muhasebe \)") Kâr koruma, önlenebilir kayıpları azaltmak için özel olarak tasarlanmış herhangi bir ticari faaliyettir. Önlenebilir bir kayıp, halk dilinde "küçülme" olarak bilinen, kasıtlı veya kasıtsız insan eylemlerinden kaynaklanan herhangi bir iş maliyetidir. [1] Kayıp önleme, esas olarak perakende sektöründe bulunur, ancak diğer iş ortamlarında da bulunabilir. Perakende kaybını önleme, önlenebilir kaybın ortadan kaldırılmasına yöneliktir. [2] Çoğu şirket, bu geleneksel yaklaşımı, kendi kurum içi kayıp önleme ekibine sahip olarak veya harici güvenlik kurumlarını kullanarak benimser. Charles A. Sennewald ve John H. Christman, "Başarılı bir kayıp önleme planı için dört unsur gereklidir: 1. Üst yönetimden tam destek 2. Pozitif çalışan tutumu 3. Mevcut tüm kaynakların maksimum kullanımı 4. Kuran bir sistem Tutarlı ve aşamalı değerlendirmeler yoluyla kayıp önleme için hem sorumluluk hem de hesap verebilirlik. "[3] Mağazanın sahip olması gerektiğine inandığı envanter sisteminin kayıp veya" küçülme "olduğuna kıyasla hesaba katılmayan öğeler. Küçülme; operasyonel hatalar, dahili hırsızlık ve harici hırsızlıktan kaynaklanır. Perakende kaybını önleme, bu nedenleri tespit etmek ve eğitimleri takip etmek, önlemek, araştırmak, yanıtlamak ve çözmekle sorumludur. 2018 Ulusal Reta'ya göre