• Status: 2


  Özet: DAVUT G�LO�LU, D�RT YILDIR SEKS BA�IMLILI�I TEDAV�S� G�RD���N� A�IKLADI: “BU HASTALI�IN TAR�F� ZOR. BAKTI�IN HER �EY� KADIN OLARAK G�R�RS�N!..”

  Davut G�lo�lu, her g�rd���objeyi kad�n olarak g�r�yormu�. HABERT�RK Magazin
  Davut G�lo�lu'nun seksba��ml�l��� hastal���n� ortaya ��kartt�.

  Nereye baksam kad�ng�r�yordum

  �nl� �ark�c� Davut G�lo�lud�rt y�ld�r seks ba��ml�l��� tedavisi g�rd���n�
  s�yleyip ekledi: 'Bu hastal���ntarifi zor. Bakt���n her �eyi kad�n olarak
  g�r�rs�n"

  G�zel �irkin ayr�m� olmuyor

  T�p dilinde 'Satiriasis',halk aras�nda ise 'azg�nl�k' denilen seks ba��ml�l���
  �nl� �ark�c� DavutG�lo�lu'nu pen�esine alm��. Tedavi i�in Avrupa'ya gitti�ini
  s�yleyen G�lo�luya�ad�klar�n� ��yle anlatt�: 'Bu hastal���n tarifi �ok zor. Bu
  hastal�k kad�nd���mekle alakal� de�il. Bakt��� objeyi kad�n olarak g�r�yorsun.
  G�zel �irkinayr�m� da olmuyor. Bu hastal��a yakalananlar g�nde 10 kad�nla
  birlikteolabilir. Zamanla mutlu olam�yorsun. Yan�ndaki kad�n da mutlu olmuyor.
  Ben de�ok rahats�zt olmaya ba�lay�nca doktora gittim."

  Fazla anne s�t�nden olabilir

  "M�mk�nse gitti�inizpsikiatri kad�n olmas�n ��nk� o da bu hastal���
  tetikliyor' deyip durumug�lerek anlatan Davut G�lho�lu ��yle devam etti. :
  'bana bir ila� verdiler. ��y�l boyunca g�nde d�rt kez kullanmak gerekiyor.
  Garanti olsun diye d�rt y�lkulland�m. Bu hastal��a yakalananlar� Allah
  kurtars�n Ben alt� ya��na kadaranne s�t� emdim. Anna s�t� emen insan�n b�nyesi
  �ok kuvvetli olur. San�r�mbenim hastal���m anne s�t� emmemle.

  �zlem U�ar (Habert�rk) �


  Devamını oku


  Yorumlar
  Yorum yazabilmek icin en az 5 karmaya ihtiyaciniz var. Paylasim yaparak karmani artirabilirsin.

  Yorumlar
  Paylaş