Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, li ailenin yedi ve dokuz yaşlarındaki kızlarını okuldaki zorunlu yüzme dersi ne göndermedikleri için İsviçre mahkemelerinin verdiği para cezası kararının kaldırılması için yaptıkları başvuruyu karara bağladı. , Basel kenti makamlarının verdiği cezanın, kız çocuklarının vicdan ve din özgürlüğünü ihlal etmediği sonucuna vardı.