1. satırda eğer i sayısının X ve Y sayıları ile bölümünden kalan sıfıra eşitse if deyimine girildi. 17. satırda i sayısı Ekok değişkenine atandı. 18. satırda döndü sonlandırıldı. 22. satırda ekrana…