Borsaya girmek isteyenler, birikimlerini mantıklı şekilde değerlendirmek isteyenlerdir. Bu çerçevede doğru yola girmiş olurlar. İyi bir temel eğitim alarak...