1. ve 14. satırlarda eğer Pay Paydadan küçükse ek değişkenine Pay atandı. 17. satırda eğer 13. satırdaki koşul sağlanmıyorsa ek değişkenine Payda atandı.