: Yunanlılar neden Makedon büyümesini engelleyemedi?

İlginç bir durum, değil mi? Bir gün, Hellas'ın şanlı adamlarını ve güçlü Xerxes'i Yunanistan'ı talep etmekten nasıl uzaklaştırdıklarını okuduk, ancak daha sonra hepsi İskender, Antipater ve Cassander'ın kaprisine düştüler. Yine de, Yunanlıların sadece bir araya gelseler, özellikle de Thebes ve Sparta'ya ve muhtemelen Pers yardımına da sahip olsalar, Makedonya'yı nasıl ezebileceklerini hatırlayacağız. Makedonlar nasıl olup da iktidara gelmeyi başardılar? Her şeyden önce, Yunanlıların II. Filip'e hiçbir zaman çok fazla yakınlık duymadıklarını biliyoruz. Öte yandan, İskender'in Persleri ezmek için, Yunanlıları, özellikle de Atinalıları kendine benzetmeye çalışmaktan daha fazla çaba gösterdiği ortaya çıkıyor. Yunanlılar ve Persler, karşılıklı çıkarları için neden Makedonya'yı yenemediler?