Gün 3: Python Dilinde Döngüler

Döngüler, programlama dillerinde tekrar eden işlemleri gerçekleştirmek için kullanılan önemli bir yapıdır. Python dilinde de çeşitli döngü yapıları mevcuttur ve bu yapılar birçok farklı senaryoda kullanılabilmektedir. İşte Python dilindeki döngüler hakkında daha fazla bilgi.

While Döngüsü

While döngüsü, belirli koşullar sağlandığı sürece tekrar tekrar çalışan bir döngüdür. Bu koşul her döngüde kontrol edilir ve koşul sağlanmaya devam ettikçe döngü devam eder. While döngüsü şu şekilde yazılır:

while koşul:
  # Koşul doğru olduğu sürece yapılacak işlemler

Örneğin, while döngüsü kullanarak 1'den 10'a kadar olan sayıları ekrana bastırmak için şu kodu yazabiliriz:

i = 1
while i <= 10:
  print(i)
  i += 1

For Döngüsü

For döngüsü, belirli bir listedeki veya dizideki her bir öğe için tekrar tekrar çalışan bir döngüdür. For döngüsü şu şekilde yazılır:

for öğe in liste:
  # Her bir öğe için yapılacak işlemler

Örneğin, for döngüsü kullanarak bir liste içindeki her bir öğeyi ekrana bastırmak için şu kodu yazabiliriz:

liste = ["elma", "armut", "çilek"]
for öğe in liste:
  print(öğe)

Range Fonksiyonu

Range fonksiyonu, belli bir sayı aralığında bulunan sayıları liste olarak döndüren bir fonksiyondur. Bu fonksiyon genellikle for döngüsü ile birlikte kullanılır. Range fonksiyonu şu şekilde kullanılır:

for i in range(başlangıç, bitiş, artış):
  # Yapılacak işlemler

Örneğin, 1'den 10'a kadar olan sayıları range fonksiyonu kullanarak ekrana bastırmak için şu kodu yazabiliriz:

for i in range(1, 11):
  print(i)

Bu şekilde liste belirtmek yerine, range fonksiyonunu kullanarak sayı aralığını belirtebiliriz.

Break ve Continue İfadeleri

Python dilinde döngülerin içinde kullanabileceğimiz iki önemli ifade vardır: break ve continue.

Break ifadesi, döngüyü tamamen sonlandırmak için kullanılır. Örneğin, bir while döngüsü içinde belirli bir koşulu sağlandığında döngüyü sonlandırmak isteyebiliriz. Bunun için şu kodu kullanabiliriz:

i = 1
while i <= 10:
  print(i)
  if i == 5:
    break
  i += 1

Bu şekilde, i değeri 5'e eşit olduğunda döngü tamamen sonlanacaktır.

Continue ifadesi ise, döngüyü o anki adımı atlayarak devam etmek için kullanılır. Örneğin, bir for döngüsü içinde belirli bir koşulu sağlayan öğeleri ekrana basmak istediğimizi düşünelim. Bu sırada, koşulu sağlamayan öğeleri atlamak istiyoruz. Bunun için şu kodu kullanabiliriz:

liste = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
for öğe in liste:
  if öğe % 2 == 0:
    continue
  print(öğe)

Bu şekilde, liste içindeki çift sayıları atlayarak sadece tek sayıları ekrana yazdırabiliriz.

Sonuç

Python dilinde döngüleri kullanarak programlama yapmak oldukça kolaydır. Yaptığımız işlemleri tekrar tekrar yapmak için döngüler kullanabilir ve bu döngülerin içinde ifadeler kullanarak çeşitli durumlar için özel işlemler gerçekleştirebiliriz. Bu yazıda öğrendiklerinizle Python dilinde döngülerin nasıl kullanıldığını ve hangi durumlarda tercih edildiğini öğrendiniz. İyi çalışmalar!