Python Dilinde 4. Gün: Fonksiyonlar

Fonksiyonlar, Python programlama dilinde oldukça önemlidir. Bir fonksiyon, belirli bir görevi yerine getiren kod bloğudur ve bu blok bir veya daha fazla girdi parametresi alabilir ve bir veya daha fazla çıktı değeri döndürebilir.

Python, çok sayıda dahili fonksiyon sunar (örneğin, len(), print(),input(), vb.), ancak aynı zamanda kendimiz de fonksiyonlar oluşturabiliriz.

Bir fonksiyon oluşturmak için def ifadesini kullanırız. İster girdi parametreleri içeren bir fonksiyon istersek de olmayan bir fonksiyon olsun, yapısı aşağıdaki gibi olacaktır:

def fonksiyon_adi(parametre1, parametre2, ...):
   # kod bloğu
   return deger

Örneğin, iki sayının toplamını hesaplayan ve sonucu döndüren topla() fonksiyonunu oluşturalım:

def topla(sayi1, sayi2):
   toplam = sayi1 + sayi2
   return toplam

Fonksiyon tanımlandıktan sonra, artık topla() fonksiyonunu herhangi bir yerde çağırabiliriz:

print(topla(3, 4)) # 7

Bu, bizim tarafımızdan tanımlanan topla() fonksiyonunun çağrılmasıdır ve topla() fonksiyonu, 3 ve 4 sayılarının toplamını hesaplar ve sonucunu döndürür.

Ayrıca, Python fonksiyonları içinde başka fonksiyonları da çağırabiliriz. Örneğin:

def islem(sayi1, sayi2):
   toplam = sayi1 + sayi2
   kare = toplam ** 2
   return kare

def topla_ve_isle(sayi1, sayi2):
   sonuc = islem(sayi1, sayi2)
   return sonuc

print(topla_ve_isle(2, 3)) # 25

Bu örnekte, islem() fonksiyonu topla_ve_isle() fonksiyonu tarafından çağrılır ve islem() fonksiyonuna verilen parametrelerin toplamının karesini döndürür. Sonra, topla_ve_isle() fonksiyonu, islem() fonksiyonunu çağırır ve islem() fonksiyonunun sonucunu döndürür.

Bu, Python dilinde fonksiyonların nasıl oluşturulduğu, kullanıldığı ve iç içe yerleştirilebildiği hakkında genel bir genel bakıştır. Fonksiyonlar, kodun yeniden kullanılabilirliği, okunabilirliği ve sürdürülebilirliği açısından oldukça önemlidir.


Kaydol ya da oturum aç

Yorumlar