Adım 1: Gerekli Kütüphaneleri Yükleme

İlk adım, requests ve beautifulsoup kütüphanelerini yüklemektir. Terminal veya komut satırında aşağıdaki komutu kullanarak bu kütüphaneleri yükleyebilirsiniz:

pip install requests beautifulsoup4

Adım 2: Web Sitesinden İçeriği Almak

İlk olarak, requests kütüphanesini kullanarak web sitesinin içeriğini almalıyız. Bunun için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz:

import requests

url = "https://www.example.com"
response = requests.get(url)

content = response.content

Yukarıdaki kod, belirtilen URL'deki web sitesinin içeriğini content değişkenine kaydeder.

Adım 3: BeautifulSoup Kullanarak Veriyi Ayrıştırma

Şimdi, beautifulsoup kütüphanesini kullanarak web sitesinin içeriğini analiz edeceğiz. Bunun için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz:

from bs4 import BeautifulSoup

soup = BeautifulSoup(content, "html.parser")

Yukarıdaki kod, content değişkenindeki HTML içeriğini analiz edecek ve analiz için bir BeautifulSoup nesnesi olan soup değişkenini oluşturacak.

Adım 4: Veriye Erişme ve İşleme

Artık soup nesnesini kullanarak web sitesindeki verilere erişebilir ve bunları işleyebiliriz. Örneğin, belirli bir etikete sahip tüm bağlantıları almak için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz:

links = soup.find_all("a")

for link in links:
    print(link.get("href"))

Yukarıdaki kod, a etiketine sahip tüm bağlantıları links listesine alır ve her birinin href özelliğini yazdırır.

Bu temel adımlar, web sitesinden veri analizi için requests ve beautifulsoup kütüphanelerini nasıl kullanacağınızı göstermektedir. Daha fazla ayrıntı ve işleme için BeautifulSoup'in sağladığı farklı yöntemleri ve seçicileri kullanabilirsiniz.

Bu rehber, Python'da web sitesi ayrıştırma konusunda sizi başlatmak için basit bir temel sağlar. Daha fazla öğrenmek isterseniz, ilerlemek için dokümantasyonları ve diğer kaynakları incelemenizi öneririm. İyi çalışmalar!