Bir Ek�is�zl�k yazar�n�n Ahmet Kural ile tan��t�ktan sonra aralar�nda ge�en diyalo�u anlatan bir yaz� kaleme almas� beklenmedik d�n��lerin al�nmas�na...